18 lutego 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie poszukuje rodzin zastępczych.

Obecnie pieczę zastępczą sprawuje 80 rodzin. Jak powiedziała w Radiu Via Agnieszka Gabrowska, dyrektor PCPR w Rzeszowie stale potrzebne są osoby, które mogłyby objąć pieczą dzieci będące w trudnej sytuacji rodzinnej.

Agnieszka Gabrowska dodała, że brak kandydatów do pełnienia funkcji rodzica zastępczego powoduje, że dzieci są umieszczane w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Stąd też potrzebujemy osób, które chcą podzielić się swoim domem, otworzyć serce dla dzieci najbardziej tego potrzebujących i stworzyć dla nich rodzinę na zastępstwo, na określony czas – powiedziała w porannym programie.

Rodziną zastępczą mogą zostać zarówno małżonkowie, jak i osoby niepozostające w związku małżeńskim.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska