30 maja 2022

To najlepsze środowisko, w którym dziecko może wychowywać się w gronie ludzi kochających. Tak o rodzinie zastępczej mówiła w Radiu VIA Agnieszka Gabrowska, dyrektor PCPR w Rzeszowie.

Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Agnieszka Gabrowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rodziny powiedziała na naszej antenie, że rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka dają dzieciom szansę na normalne dzieciństwo i lepszy start w przyszłość. To najlepsze środowisko, w którym dziecko może wychowywać się w gronie ludzi kochających – dodała.

W powiecie rzeszowskim funkcjonuje 66 rodzin zastępczych, 40 rodzin to rodziny spokrewnione, pozostałe 26 to rodziny zawodowe. Przebywa w nich 88 dzieci. Funkcjonują także 3 rodzinne domy dziecka. Potrzeby są jednak zdecydowanie większe – mówiła w Radiu VIA Agnieszka Gabrowska.

 

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku, jeśli rodzice biologiczni nie mogą opiekować się i wychowywać swoje dziecko lub dzieci. Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka.

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska