28 kwietnia 2020

Trwają zgłoszenia do udziału w projekcie Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior” w ramach którego realizowane są usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.

Wymiar godzinowy i pory świadczenia usług opiekuńczych są ustalane indywidualnie zgodnie z potrzebami osoby niesamodzielnej.

W ramach świadczonych usług uczestnik może liczyć na:

  1. pomocą w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, regulowanie opłat domowych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się)

  2. opieką higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, pomoc przy ubieraniu się, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji)

  3. pielęgnacją zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej

  4. zapewnieniem kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia oraz społecznością lokalną)

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania są realizowane przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki mogą skontaktować się osobiście  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, lub telefonicznie: 13 44 37015 lub 13 4437004

Źródło: UM w Jaśle

Piotr Mazurkiewicz