6 maja 2019

Dziś rozpoczęły się matury. W czterech szkołach w Rzeszowie poprzedziły je alarmy bombowe.

Do czterech szkół  przed godz. 8 rano dotarły e-maile z informacjami o podłożeniu ładunków wybuchowych w placówkach. Maile wysłano do II Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy ks. Jałowego, Zespołu Szkół Gospodarczych przy ul. Spytka Ligęzy, Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej i Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Wyspiańskiego.

Dyrektorzy szkół wezwali policję. Jak poinformował nadkom. Adam Szeląg z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie pomieszczenia szkół zostały sprawdzone, materiałów wybuchowych nie znaleziono. Nie było konieczności ewakuacji uczniów ze szkół.

Incydenty nie wpłynęły na przebieg matur.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska