8 lutego 2022

Łączniki drogi ekspresowej S-19 i autostrady A-4, przebudowy i rozbudowy dróg lokalnych, remonty placówek szkolnych i leczniczych. To tylko niektóre z planów inwestycyjnych zapisane w przyjętym ostatnio przez Radę Powiatu Rzeszowskiego budżecie na 2022 rok.

W tegorocznym budżecie rzeszowskiego samorządu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 193 mln zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 139 mln zł, Wydatki oszacowano na 249 mln zł. Sporą część z nich pochłoną inwestycję, zwłaszcza w infrastrukturę drogową, która od lat jest priorytetowa dla władz powiatu.

– Tegoroczny budżet jest budżetem prorozwojowym. Jest ukierunkowany na wydatki inwestycyjne. Zwłaszcza inwestowanie w ciągi komunikacyjne jest istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego powiatu i na to kładziemy duży nacisk – podkreśla starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowanych na ten rok znajdują się m.in. budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe do drogi krajowej nr 19 oraz I etap rozbudowy łącznika autostrady A4 na odcinku od granic Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ.

Zaplanowanych jest też szereg inwestycji lokalnych. Na remonty dróg powiatowych zaplanowano w tegorocznym budżecie 5 milionów złotych jako wkład własny do projektów współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowa zostanie m.in. droga powiatowa Błażowa – Piątkowa – Harta. Przebudowę i rozbudowane zostaną drogi powiatowe na terenie gminy Dynów i droga powiatowa od granic Rzeszowa do pasa kolejowego nr 2091. Odbudowany zostanie most na Potoku w Piątkowej i obiekt mostowy w Futomie. Powiat Rzeszowski zaplanował także przebudowę 11 przejść dla pieszych.

Część środków budżetowych zostanie wykorzystana na inwestycje w obiekty edukacyjne Zaplanowano chociażby przebudowę budynku przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie – budynek zostanie wyremontowany, oraz dostosowany do potrzeb starostwa powiatowego. Kontynuowane będą prace nad przebudową obiektów Zespołu Szkół w Tyczynie. Placówka ta mieści się na terenie dawnego zespołu pałacowo-parkowego rodziny Wodzickich, którego historia sięga połowy XIX wieku. Przedsięwzięcie, o łącznej wartości 18 889 188 zł, będzie realizowane przy wsparciu finansowym Budżetu Państwa ze środków Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 5 145 315 zł oraz dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki – 2 630 700 zł. W ramach inwestycji powstanie m.in. komfortowy internat dla uczniów, sala gimnastyczna oraz scena widowiskowa.

Kolejną ważną inwestycją będzie rozbudowa ZOL w Dynowie. Inwestycja finansowana jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków Powiatu. Realizowana będzie w ramach projektu: „Poprawa usług zdrowotnych poprzez rozbudowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dynowie”. Wartość prac wynosi 12 192 098,80 złotych. Wkład Powiatu Rzeszowskiego to 3 mln zł. Rozbudowany zostanie DPS w Górnie.

Warto zaznaczyć, iż jest to jedynie ułamek inwestycji, które zostały już oficjalnie potwierdzone lub rozpoczęte, a które zostaną zrealizowane w 2022 roku. Powiat Rzeszowski od wielu lat udowadnia, iż rozwój inwestycyjny jest priorytetem sprawiając, iż staje się on przez to prawdziwym Gospodarczym Sercem Regionu.

O tegorocznym budżecie mówił na antenie Radia Via, Józef Jodłowski, starosta rzeszowski.

Piotr Mazurkiewicz