25 lutego 2021

Rolnicy mają więcej czasu na złożenie wniosku na przeciwdziałanie ASF i powodziom. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin do 29 marca. O pomoc można także ubiegać się na inwestycje w zakresie ochrony wód przed azotanami.

Na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej do wykorzystania zostało prawie 200 mln zł. Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń mogą otrzymać nawet 100 tys. – mówił na naszej antenie Andrzej Kraska, zastępca dyrektora podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór skierowany jest do dwóch grup beneficjentów. Pierwszą są rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Mogą oni otrzymać zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 100 tys. złotych) inwestycji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF. W katalogu inwestycji znajdują się m. in. budowa (modernizacja) niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji, budowa ogrodzenia chlewni lub taka jej przebudowa, by trzoda była utrzymywana w odrębnych pomieszczeniach. Drugą grupą są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość członków stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. I tu można dostać zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 1 mln złotych).

Andrzej Kraska podkreślał w porannym programie, że podnoszenie bezpieczeństwa w gospodarstwach i ich zabezpieczanie przed zagrożeniami jest istotne, zwłaszcza że zagrożenie afrykańskim pomorem świń jest wciąż realne. Do tej pory największe straty związane z ASF-em na Podkarpaciu odczuli rolnicy z powiatu jarosławskiego i lubaczowskiego.

Nasz gość przypominał, że jeszcze przez miesiąc można także złożyć wniosek i otrzymać nawet 100 tys. zł na ochronę wód przed azotanami. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji, 60 proc. – w przypadku inwestycji realizowanych przez młodych rolników. Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji do 26 marca.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska