6 marca 2020

Anna Schmidt-Rodziewicz została nowym wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnikiem rządu ds. równego traktowania.

Poprzednio od 17 czerwca 2019 roku była pełnomocnikiem prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego. „To wielki zaszczyt móc kontynuować pracę w Rządzie” – napisała na swoim facebooku Anna Shmidt- Rodkiewicz.

Anna Schmidt-Rodziewicz jest posłanką PiS z Podkarpacia. Urodziła się w Jarosławiu. Jest socjologiem, absolwentką Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.W Sejmie zasiada drugą kadencję.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska