4 lutego 2020

Barbara Rogowska będzie pełniła funkcję dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Taką decyzje podjął dziś zarząd województwa.

Rogowska będzie pełnić tę funkcję do czasu powołania nowego dyrektora, który ma być wyłoniony w drodze konkursu. W piątek rezygnację z  tego stanowiska złożył Krzysztof Bałata. Od paru miesięcy w placówce trwa konflikt między dyrekcją a związkami zawodowymi.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska