25 maja 2019

Centrum Kulturalne w Przemyślu jest jednym z 16 beneficjentów programu „Bardzo Młoda Kultura” prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.

– Program realizowany będzie w latach 2019-2021. Jego celem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce oraz polepszanie współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji – informuje Sylwia Błaut-Kowalczyk z CK w Przemyślu.

„BARDZO MŁODA KULTURA” zawiera koncepcję realizacji następujących elementów: prowadzenie spotkań organizacyjnych, informacyjnych i integracyjnych skierowanych do animatorów kultury, przedstawicieli instytucji kultury i placówek oświatowo-edukacyjnych, organizowanie szkoleń i warsztatów dla wymienionych wcześniej przedstawicieli, prowadzenie tzw. konkursów regrantingowych skierowanych do osób biorących udział we wcześniejszych działaniach, przeprowadzenie diagnozy regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową (identyfikacja podmiotów zajmujących się tego typu działalnością w regionie, określenie relacji występujących pomiędzy nimi, potencjałów i ograniczeń) oraz przedstawianie ich wyników, utworzenie portalu związanego z edukacją kulturową w regionie.

Spotkania informacyjne odbędą się jeszcze 27 maja o godzinie 17:00 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli oraz 31 maja o godzinie 16:00 w Rzeszowskim Domu Kultury – filia Słocina i w Sanoku.

Dzięki temu uczestnicy programu będą mogli realizować swoje autorskie projekty z zakresu edukacji kulturowej. Zestaw powyższych komponentów realizowany będzie w każdym roku trwania zadania.

Małgorzata Lewicka-Kyc