5 grudnia 2018

W naszym województwie jest bardzo dużo miejsc w których brakuje żłobków bądź klubów dziecięcych, które zapewnią opiekę dzieciom do lat trzech – mówi Artur Bożek z Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Takie miejsca powinny powstać zwłaszcza w rejonie wschodnim, na północ od Przemyśla, w okolicach Bieszczad czy Sanoka. Właśnie na takie białe plamy, jak dodaje Gość Poranka Radia VIA nastawiony jest Program „Maluch + 2019”. Końcem listopada ruszył nabór ofert. Z czego wynikają te braki?

W przypadku opieki nad dziećmi, po okresie zastoju w latach ’90, kiedy te placówki likwidowano i zamykano zmienia się myślenie. W wielu gminach, gdzie wydawało się, ze nie ma zapotrzebowania, okazuje się, że są rodzice i pytają o wolne miejsca. Mamy coraz mniej rodzin wielopokoleniowych, gdzie babcia, czy ciocia mogłaby zaopiekować się dzieckiem. 

Program „MALUCH+” 2019 składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane są działania na rzecz tworzenia i utrzymania miejsc w instytucjach opieki dla dzieci do lat 3, tj. żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. W tegorocznej edycji programu, jak mówi Artur Bożek, są nowości. – To przede wszystkim preferencja dla gmin tworzących miejsca, w module 1a kwota wzrosła z 20 do 30 tysięcy na jedno miejsce jako maksymalny limit, oraz w module na tworzenie miejsc w gminach, które już mają placówki, ta kwota również nieznacznie wzrosła do 22 tysięcy.

W edycji kończącej się w 2018 roku w woj. podkarpackim dofinansowano ponad 3 tys. miejsc utworzonych w ramach programu Maluch + bądź z innych źródeł, ale funkcjonujących w żłobkach. W mijającym roku powstało 23 placówki gminne, w których zapewnionych jest od 20 do 80 miejsc.

Agnieszka Radochońska-Kloc