20 grudnia 2021

Z rąk harcmistrz Marioli Lentyńskiej, zastępcy komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZHP Światło odebrał dyrektor ks. Tomasz Nowak.

„Światło nadziei” – pod tym hasłem prowadzona jest sztafeta Betlejemskiego Światło Pokoju.  Harcerze dostarczają lampiony z Betlejemskim Światłem także do urzędów, instytucji, szpitali, mieszkańców, dzieląc się jednocześnie radosną nowiną i krzewiąc największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Ze względów epidemicznych akcja prowadzona jest w reżimie sanitarnym – mówiła w Radiu VIA harcmistrz Mariola Lentyńska zastępca komendanta Chorągwi Podkarpackiej, dodając, że Betlejemskie Światło Pokoju niesie nadzieję, zwłaszcza w obecnej sytuacji.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, że ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód. Harcerze Chorągwi Podkarpackiej przekazali już Betlejemskie Światło Pokoju skautom z Ukrainy.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska