3 września 2019

„Bezpieczna droga do szkoły”. Pod takim hasłem na początku roku szkolnego policja prowadzi akcję edukacyjną skierowaną do dzieci na temat zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Celem akcji jest dotarcie do jak największego grona dzieci a także rodziców, aby przedstawić zagrożenia, które mogą spotkać podczas drogi do szkoły, i jak tych zagrożeń unikać. Jak mówi podkomisarz Paweł Grześ z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie – ważne jest, aby zasady ruchu drogowego uczyć dzieci od najmłodszych lat. 

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” policja będzie także sprawdzała autobusy, którymi dzieci będą dowożone do szkoły. Kontroli podlegać będą również samochody rodziców – opiekunów, którzy przywożą dziecko na zajęcia mówi aspirant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie Marcin Skoczylas. 

Dzieci ze Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu wiedzą, że należy zadbać o odpowiednią ochronę podczas drogi do i ze szkoły. 

Policja będzie także sprawdzała oznakowania przy szkołach. Należy pamiętać, że dziecko do 150 cm wzrostu powinno być przewożone w samochodzie w foteliku.

Agnieszka Bojda