24 czerwca 2019

zdj. Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

W Szpitalu Specjalistycznym PRO-FAMILIA w Rzeszowie można wykonać bezpłatną kolonoskopię w kierunku wykrycia raka jelita grubego. Badanie wykonywane jest w znieczuleniu ogólnym. Już trwają zapisy.

Kto może skorzystać z bezpłatnego badania?

W Pracowni Endoskopii w Szpitalu Specjalistycznym PRO-FAMILIA z bezpłatnego badania kolonoskopowego mogą skorzystać mieszkańcy Podkarpacia – osoby z grup ryzyka, czyli:- osoby między 50 a 65 rokiem życia bez objawów sugerujących obecność choroby- osoby między 40 a 49 rokiem życia, jeśli w ich rodzinie występowały nowotwory jelita grubego- osoby między 25 a 49 rokiem życia z rodzin z zespołem Lyncha- do badania będą kwalifikowane osoby, które nie miały wykonanej kolonoskopii przez ostatnie 10 lat (poza pacjentami z zespołem Lyncha) oraz osoby, które nie mają objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego

Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu: 662 318 547.

Badania realizowane są w ramach projektu „Nowoczesna Endoskopia – Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego” realizowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Agnieszka Radochońska-Kloc