17 stycznia 2022

Ukazał się piąty numer Biuletynu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, którego tematyka wykracza daleko poza obszar Puszczy Sandomierskiej.

Mówi Agata Front z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Tom zamykają wspomnienia poświęcone zmarłym: Stanisławowi Stępniowi (Janusz Radwański), Janowi Wozowiczowi (Jacek Tejchma), Władysławowi Pogodzie, Janowi Cebuli, Albinie Kuraś (Jerzy Dynia) oraz Jerzemu Dyni (Jolanta Danak-Gajda).

Niewątpliwym walorem publikacji jest szata graficzna. Projekt okładki, na której wykorzystano rysunek Ignacego Kędzierskiego „Dom i zakład ślusarski” przygotowała niezawodna Izabella Kędzierska. Niemal połowa artykułów jest też wzbogacona o ryciny i fotografie, które dodatkowo podkreślają ich walor poznawczy i popularyzatorski.

Recenzentami naukowymi wydawnictwa byli: prof. dr hab. Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński) i dr hab. Katarzyna Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) oraz dr. hab. Lucyna Rotter (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie).

Publikację można nabyć w sklepiku muzealnym oraz sklepiku internetowym.

Źródło: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Piotr Mazurkiewicz