12 kwietnia 2020

Wielkanocne koszyczki zwykle święcimy w Wielką Sobotę w kościołach. W tym roku w związku z pandemią koronawirusa biskupi zalecają, aby pokarmy pobłogosławić w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Jak to zrobić?

W tym roku w Wielką Sobotę nie poświęciliśmy  pokarmów w kościołach – z powodu koronawirusa musieliśmy zostać w domach. Jednak każda rodzina świąteczne dania może pobłogosławić przed rozpoczęciem śniadania w Niedzielę Wielkanocną.

Ojciec rodziny lub jeden z jej członków najpierw zapala ustawioną na stole świecę i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 Ktoś z rodziny odczytuje wybrany tekst Pisma Świętego 1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.” Albo: Mt 6, 31 ab.32b-33:

 Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.”Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.” 

Po odczytaniu tekstu, prowadzący modlitwę mówi: Módlmy się.Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszyscy: Amen 

Po posiłku prowadzący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja 

Prowadzący:Módlmy się.Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen

Iwona Kosztyła