14 lutego 2019

W Rzeszowie zwiększyła się liczba wnioskujących o Kartę Dużej Rodziny. To efekt korzystnej dla rodziców zmiany przepisów.

Od nowego roku Karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Renata Żukowska, dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa powiedziała w Radiu Via, że od początku tego roku wpłynęło 300 wniosków, podczas gdy w całym 2018 roku o dokument ubiegało się 600 osób.

To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni, zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa.

O rządową Kartę Dużej Rodziny mogą wnioskować oboje rodzice trójki i więcej dzieci. Składają jeden wniosek, a otrzymują dwie karty.

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny w Rzeszowie można złożyć w Wydziale Zdrowia lub w punktach obsługi mieszkańców.

Całość rozmowy tutaj

Małgorzata Oczoś-Błądzińska