24 marca 2022

Mija 30 lat od powołania diecezji rzeszowskiej. Obecnie naszym wyzwaniem jest duszpasterstwo młodzieży i nowe powołania kapłańskie, zakonne, a także małżeńskie – mówił w Radiu VIA biskup rzeszowski Jan Wątroba.

Diecezja rzeszowska została erygowana przez papieża Jana Pawła II 25 marca 1992 roku. Jest jedną z mniejszych w kraju, na jej terenie mieszka około 530 tys. osób. Według badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce diecezja rzeszowska jest na drugim miejscu, pod względem udziału wiernych w niedzielnych mszach świętych. Obecnie naszym wyzwaniem jest duszpasterstwo młodzieży i nowe powołania kapłańskie, zakonne, a także małżeńskie – mówił w Radiu VIA biskup rzeszowski Jan Wątroba.

Główne obchody rocznicowe rozpoczną się w piątek i jednym z głównych elementów będzie peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej. Peregrynacja będzie odbywać się będzie w tych parafiach, w których trwa diecezjalna adoracja Najświętszego Sakramentu rozpoczęta w 2005 roku. Kult maryjny to element tradycyjnej pobożności, a chcemy go wzmocnić poprzez peregrynację obrazu Matki Bożej Fatimskiej – mówił ks. bp Jan Wątroba.

Wydarzenia rocznicowe zbiegną się z inauguracją procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Jacka Krawczyka na etapie diecezjalnym, który rozpocznie się w piątek 25 marca o godz. 10 w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie.

Jacek Krawczyk urodził 16 sierpnia 1966 r. w Rzeszowie. Tu uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego, potem wybrał studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W wyniku choroby nowotworowej zmarł w wieku 25 lat w 1991 roku.

Jest przykładem człowieka religijnego, który zaufał Bogu, choć nie wybrał drogi kapłańskiej – mówi ks. bp Jan Wątroba.

Proces beatyfikacyjny rozpocznie ceremonia liturgiczna. Zostanie ogłoszony skład trybunału i zostaną powołane komisje: historyczna i teologiczna, a na dalszym etapie rozpocznie się przesłuchanie świadków. Etap diecezjalny zakończy się sporządzeniem dokumentu, który przekazywany jest do Kongregacji Spraw kanonizacyjnych. Rozpocznie się wówczas tzw. etap rzymski. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Kongregacji sprawa zostaje przedłożona Ojcu Świętemu, który ma wyłączne prawo aprobaty heroiczności cnót, męczeństwa i cudu. Po uzyskaniu aprobaty papieskiej przygotowywany jest stosowny dekret, który kończy proces dowodzenia. Publikacja drugiego z tych dekretów, czyli dekretu o cudzie wieńczy całość procesu i otwiera drogę do ustalenia daty beatyfikacji.

 

 

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska