25 lipca 2019

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc zostanie rozbudowane. Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im Fryderyka Chopina w Rzeszowie Witold Wiśniewski wraz z Wicemarszałkiem Podkarpackim Stanisławem Kruczkiem i przedstawicielami firmy Erbud podpisali dzisiaj dokumenty inaugurujące najnowszą inwestycję prowadzoną przez Kliniczny Szpital Wojewódzki nr.1, pod nazwą „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – ETAP I”. Obecnie oddział leczenia chorób płuc Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc, mieści się w Pałacyku Jędrzejowiczów. Stan pałacu ulega stopniowemu pogorszeniu, a dalsza hospitalizacja pacjentów, nie może być w nim realizowana, co jak mówi Wicemarszałek Podkarpacki Stanisław Kruczek przyczyniło się do wybudowania nowego Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc.

Wartość inwestycji to 55 ml zł. W nowym budynku który obejmuje Etap I, zaprojektowano oddziały i pomieszczenia szpitalne, w których realizowane będą funkcje medyczne min. będzie to odział Pulmonologii, Gruźlica, laboratorium i nowoczesny Zakład Patologii. Jak mówi Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im Fryderyka Chopina w Rzeszowie Witold Wiśniewski przewidywany termin zakończenia prac budowlanych wypada na koniec marca 2021 roku. 

Na realizację tego projektu, czekało wielu pacjentów województwa Podkarpackiego.

Agnieszka Bojda