31 stycznia 2020

Już widać pierwsze efekty prac przy budowie mostu na osiedlu Gądki. Długo wyczekiwana inwestycja, która poprawi dostępność komunikacyjną w tej części miasta, ma zostać zakończona w październiku przyszłego roku.

Most, który umożliwi samochodową przeprawę przez rzekę Wisłokę, powstanie około 100 metrów od istniejącej kładki. Będzie miał nośność 30 ton, długość 115 metrów, 3 przęsła i 9 metrową jezdnię z jednostronnym chodnikiem. Wartość inwestycji to 8,6 mln zł, z czego 4 mln zł pokryte zostanie z dofinansowania uzyskanego z Funduszu Dróg Samorządowych.

W końcu uda się poprawić dostępność komunikacyjną w tym regionie, tak by mieszkańcy o wiele szybciej mogli dostać się do centrum miasta, a także, co najważniejsze, by o wiele szybciej na to osiedle dotarły służby ratowniczepodkreśla Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Prace budowlane zlecono wyłonionej w przetargu firmie REMOST z Dębicy. W ramach inwestycji zaplanowano: budowę mostu i dojazdów (dł. ok. 190 m), budowę włączenia do ul. Chopina i ul. Gadki, budowę drogi najazdowej na nowo powstający most (pomiędzy ul. Chopina oraz ul. Gądki), umocnienia brzegów rzeki, budowę oraz przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, a także budowę sieci oświetlenia i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę infrastruktury technicznej.

Urząd Miasta w Jaśle

Piotr Mazurkiewicz