18 marca 2019

Zygmunt Frańczak

Dynów ma nowy żłobek. Opiekę nalazło w nim 24 maluchów.

Inwestycja kosztowała 630 tys. zł, znaczną część środków, bo 480 tys. zł samorząd pozyskał z resortowego programu „Maluch +”. Burmistrz Dynowa Zygmunt Frańczak powiedział w Radiu Via, że jeszcze w tym roku miasto będzie przygotowywać wniosek o uruchomienie dodatkowych miejsc dla dzieci, bo potrzeby w zakresie infrastrukturze żłobkowo-przedszkolnej w mieście są duże.

Burmistrz Zygmunt Frańczak powiedział w porannym programie, że kluczową inwestycją w bieżącym roku będzie rozbudowa kanalizacji ściekowej i czyszczalni ścieków w Dynowie, która ma kosztować 16 mln zł. Samorząd pozyskał 9 mln zł dofinansowania  z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego. Inwestycja będzie prowadzona w dzielnicy Zabrama, przy ul. Piłsudskiego i Karolówka wraz z przyległymi ulicami.

To ważna dla miasta inwestycja, po jej zrealizowaniu 80 proc. mieszkańców będzie mieć dostęp do kanalizacji ściekowej – powiedział Zygmunt Frańczak, burmistrz Dynowa.

Budżet miasta na bieżący rok to 32 mln zł.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska