1 czerwca 2022

Matka Boża Głogowska została ogłoszona patronką Głogowa Małopolskiego.

Burmistrz Paweł Baj powiedział na naszej antenie, że kult Matki Bożej na ziemi głogowskiej trwa od połowy XVII wieku. Tu jest sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej opiekunki chorych, dlatego mieszkańcy podjęli starania, zwieńczone decyzją Stolicy Apostolskiej, by Maryja była patronką miasta.

Głogów Małopolski jest czwartym miastem w diecezji rzeszowskiej, któremu patronuje Matka Boża, obok Rzeszowa, Gorlic i Sędziszowa Małopolskiego.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska