28 stycznia 2019

Ponad 100 mln zł wynosi budżet Sędziszowa Młp. na ten rok.

Najwięcej środków zostanie przeznaczone na oświatę – powiedział w Radiu Via burmistrz miasta Bogusław Kmieć. Wydatki oświatowe stanowią 37 proc. budżetu – dodał nasz gość.

Ponad 3 mln zł zostanie przeznaczone na realizację programu parasolowego związanego z instalacjami proekologicznymi.

Ponad 3, 2 mln zł. kosztowało przygotowanie terenów pod nowe targowisko. Jak powiedział burmistrz Bogusław Kmieć 1 mln zł pochodzi ze środków zewnętrznych. Targowisko powstało w miejscu poprzedniego, ale teren został odnowiony i poszerzony. Jego powierzchnia wynosi teraz ponad 5,5 tys. m. kw. Otwarcie zaplanowano na 1 lutego.

Od nowego roku Sędziszów Młp. poszerzył swoje granice o 4 miejscowości: Borek Wielki, Kawęczyn Sędziszowski, Wolicę Ługową i Wolicę Piaskową. Miasto powiększyło się niemal trzykrotnie. Dziś jego powierzchnia wynosi 3 700 hektarów, a teren zamieszkuje ponad 12 tys. mieszkańców.

Całość rozmowy tutaj

Małgorzata Oczoś-Błądzińska