7 stycznia 2021

fot.Urząd gminy Boguchwała

W gminie Boguchwała trwają konsultacje społeczne na temat przekształcenia Kielanówki i Racławówki w osiedla. To efekt uchwały podjętej jeszcze w grudniu 2020 r. przez Radę Gminy.

Władze Boguchwały chcą w ten sposób uprzedzić miasto Rzeszów, które widziałoby te sołectwa w swoich granicach i już podjęło pierwsze kroki w tym kierunku. Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol przyznał na naszej antenie, że działania w kierunku przyłączenia dwóch sołectw do miasta Boguchwała jest reakcją obronną na działania Rzeszowa, ale jest to propozycja, która wynika także ze zmian zachodzących w tych miejscowościach.

Tymczasem część mieszkańców Kielanówki chce włączenia ich sołectwa do Rzeszowa. W tej sprawie interweniowali u prezydenta Rzeszowa. Pod petycją złożoną pod koniec 2020 r. podpisało się 400 osób. Wiesław Kąkol mówił na naszej antenie mówił, że został przygotowany pakiet inwestycji, które mają przekonać mieszkańców Kielanówki i Racławówki za pozostaniem w granicach gminy.

Mieszkańcy gminy Boguchwała mogą wyrażać swoją opinię i głosować w formie papierowej w wybranych punktach, a także w formie elektronicznej. Ankieta dostępna jest na stronie www.konsultacje.boguchwała.pl

Punkty, w których można głosować w formie papierowej – zobacz tutaj

Małgorzata Oczoś-Błądzińska