22 czerwca 2021

Fot. www.caritas.rzeszow.pl

50 tys. złotych przekazała Caritas diecezji rzeszowskiej na pomoc mieszkańcom z miejscowości Nowa Biała w Małopolsce, poszkodowanym w pożarze. W niedzielę 27 czerwca przed kościołami organizowana będzie zbiórka do puszek.

Rok temu cała Polska pomagała mieszkańcom Podkarpacia poszkodowanym w powodzi, teraz pomocy potrzebują mieszkańcy Małopolski – mówi ks. Piotr Potyrała, dyrektor rzeszowskiej Caritas. Pierwsza transza pomocy już ruszyła, teraz przygotowywana jest zbiórka datków.

Wpłat można także dokonywać na konto Caritas diecezji rzeszowskiej z dopiskiem „pożar”.

Numer konta tutaj

Małgorzata Oczoś-Błądzińska