19 października 2020

W domu pomocy społecznej w Cmolasie wykryto u większości podopiecznych i pracowników zakażenie koronawirusem.

 Ze względu na ograniczoną liczbę pracowników Caritas Diecezji Rzeszowskiej poszukuje chętnych do pomocy. Jak informuje ks. Piotr Potyrała, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, nie są wymagane żadne kwalifikacje.

Wszystkie chętne osoby mogą zgłaszać się do DPS-u w Cmolasie lub kontaktować się z Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Agnieszka Bojda