18 listopada 2020

fot. KAS

Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa udaremniła przemyt 16 srebrnych monet z czasów carskich na polsko-ukraińskim przejściu granicznym Budomierz-Hruszew.

Podczas kontroli wjeżdżającego do Polski busa okazało się, że ukraiński kierowca przewozi w portfelu cenne srebrne monety carskie. Jak poinformowała Edyta Chabowska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, były to monety o różnych nominałach, m.in. z wizerunkiem Katarzyny II, Piotra I, a także pamiątkowy medal. Wśród wykrytych numizmatów był także rubel familijny o nominale 10 zł z 1836 r., z wizerunkiem Mikołaja I. Na awersie monety przedstawiono głowę cara zwróconą w prawo, na rewersie monety widnieje głowa carycy otoczona przez siedmioro dzieci pary carskiej. Na rynku numizmatycznym takie monety osiągają wysokie ceny, np. zachowany w bardzo dobrym stanie rubel familijny został sprzedany na aukcji w Polsce za ponad 350 tys. zł, a w Berlinie za 650 tys. euro – poinformowała Edyta Chabowska.

Zatrzymane przedmioty wymagają dalszych szczegółowych ekspertyz, które będą przeprowadzone podczas postępowania, prowadzonego przez Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska