3 marca 2022

Fot.PRz

Przy Politechnice Rzeszowskiej powstał nowy punkt zbiórki darów na rzecz Ukrainy. To Centrum Pomocy Ukrainie, które jest wspólnym przedsięwzięciem uczelni i Polskiego Czerwonego Krzyża.

Centrum powstało na terenie kampusu Politechniki, w budynku dawnej stołówki, w którym miało powstać centrum kultury studenckiej. Nie mieliśmy wątpliwości, jakie w tej sytuacji powinno być przeznaczenie tego miejsca – mówi Kamil Chohura, przewodniczący samorządu studenckiego Politechniki. W pomoc w Centrum zaangażowało się już 160 studentów.

Punkt powstał w środę i już zostały przyniesione pierwsze dary, a obecnie najbardziej potrzeba środków higieny, bielizny czy świeczek – mówi Maciej Maruszak, dyrektor podkarpackiego oddziału PCK.

Pierwszy transport darów wyruszy na Ukrainę, gdy tylko uda uzbierać się środków do załadowania całego tira. Punkt czynny jest od godz. 9 do 20, od poniedziałku do piątku, w budynku dawnej stołówki Politechniki Rzeszowskiej, przy ul.Akademickiej 8 w Rzeszowie.

Lista potrzebnych artykułów – zobacz tutaj

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska