15 lutego 2021

Fot. BOSG

Strażnicy graniczni z Medyki zatrzymali Nigeryjczyka, który zamierzał nielegalnie przekroczyć granicę na Ukrainę i dalej udać się do Rosji.

Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie. Wcześniej, w czterech europejskich krajach składał wnioski o azyl, ostatnio we Francji. Jak poinformowała mjr Elżbieta Pikor, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej pograniczników wezwała straż kolei w Przemyślu, która zauważyła cudzoziemca na dworcu.

W trakcie kontroli legalności pobytu obcokrajowiec przedstawił strażnikom granicznym dokument potwierdzający wszczęcie procedury azylowej na terytorium Francji. Jak potwierdzili mundurowi, to nie jedyny kraj w którym mężczyzna wnioskował o status uchodźcy. Wcześniej był też w Niemczech, Danii i Szwajcarii. Nigeryjczyk wyjaśnił, że do UE dostał się z falą migracji w 2015 roku. W listopadzie 2020 roku złożył wniosek o status uchodźcy we Francji. Pomimo wszczętej procedury postanowił jednak wyruszyć na wschód do Rosji, gdzie mieszka jego brat – powiedziała mjr Pikor.

Decyzją Sądu Rejonowego w Przemyślu Nigeryjczyk został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców na okres 3 miesięcy. Obecnie Straż Graniczna prowadzi czynności zmierzające do przekazania cudzoziemca do Francji w ramach tzw. procedury dublińskiej.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska