26 czerwca 2019

zdj. pixabay.com

Urlop macierzyński jest chętniej wykorzystywany przez kobiety, ale tatusiowie równie chętnie korzystają z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało dane. W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku z urlopu ojcowskiego skorzystało 61,1 tys. osób, to o 2,3 tys. mężczyzn więcej niż rok temu.

Agnieszka Radochońska-Kloc