22 stycznia 2020

Od 20 do 24 stycznia br. Akademia Sztuki Wojennej po raz kolejny realizuje na terenie naszego województwa drugi etap swojego ćwiczenia pod kryptonimem TWIERDZA 20.

W Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się spotkanie wojewody podkarpackiego Ewy Leniart z przedstawicielami Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ewa Leniart wyraziła zadowolenie z możliwości współpracy województwa z Akademią Sztuki Wojennej a także podkreśliła, że dzięki tej współpracy województwo zgłębia wiedzę korzystając z doświadczeń Akademii. 

Ćwiczenie Twierdza 20 prezentuje hipotetyczne, nieliniowe oblicze potencjalnego konfliktu zbrojnego na kanwie zmian zachodzących stale w środowisku bezpieczeństwa. W ćwiczeniach bierze udział 200 osób, mówił prorektor. ds. dydaktycznych płk dr hab. inż. Leszek Elak. 

Ćwiczenia są dwuetapowe. Pierwszy etap stacjonarny realizowany jest w Akademii Sztuk Wojennych, które skupia się na planowaniu działań , drugi zaś realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego.

Agnieszka Bojda