4 grudnia 2020

Wiele osób po osiemdziesiątce i dziewięćdziesiątce. Oglądają telewizję, spotykają się w swoim gronie. Tak mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego i filii przy ul. Łabędziej starają się przetrwać pandemię. Rozumieją, że w domu jest bezpiecznie.

Brak kontaktu z rodziną, bliskimi nie jest łatwy, ale wszyscy stanowią dużą zżytą rodzinę, więc wraz z personelem robimy wszystko, by mimo zamknięcia w domu nie czuli się samotni – mówił na naszej antenie Wiesław Wołoszyn, dyrektor DPS przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie.

Dyrektor Wołoszyn przyznał, że najtrudniejszy był wrzesień, kiedy wiele osób z domu przy ul Sucharskiego i filii przy ul. Łabędziej chorowało na Covid 19, także personel. Zachorowaniom udało się zażegnać – mówił na naszej antenie.

By najbliższy czas, czas Świat Bożego Narodzenia mimo tego trudnego okresu związanego z pandemią, był wyjątkowy dla seniorów DPS w Rzeszowie przygotowaliśmy akcję „Gwiazdka dla seniora”. Zachęcamy do włączenia się w akcję i przygotowania paczki dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Jak przygotować paczkę? Zobacz tutaj

Małgorzata Oczoś-Błądzińska