21 października 2021

Zakład Aktywności Zawodowej Centrum Natura Caritas diecezji rzeszowskiej w Budach Głogowskich został Podkarpackim Liderem Ekonomii Społecznej.

Nagrodę przyznał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, który po raz szósty organizował konkurs honorując najlepiej działające przedsiębiorstwa i podmioty ekonomii społecznej.

ZAZ prowadzi działalność hotelarską i cateringową, zatrudniając 42 osoby niepełnosprawne. Daniel Jakubowski, dyrektor zakładu powiedział w Radiu VIA, że nagroda jest ogromnym wyróżnieniem dla placówki, która funkcjonuje na rynku od niedawna, bo od 2019 roku. Jak mówił, zakład swoim profilem działalności udowadnia, że ekonomia społeczna nawet w trudnych realiach gospodarczych jest możliwa.

Zakład Aktywności w Budach Głogowskich w ramach prowadzonej działalności przyjmuje nie tylko grupy komercyjne jak kolonie, obozy, grupy szkoleniowe, ale również grupy osób z niepełnosprawnościami. Zakład angażuje się także w życie lokalnej społeczności oraz instytucji sportu i kultury, wspiera lokalne inicjatywy. Ośrodek planuje dalszy rozwój. W palach jest zakup domków holenderskich, rozbudowa i doposażenie sal szkoleniowych, a także doposażenie siłowni plenerowej.

 

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska