14 maja 2021

Na Uniwersytecie Rzeszowskim podpisano dziś także deklarację dotyczącą wspólnych działań na rzecz powstania Szpitala Uniwersyteckiego. Swoje podpisy pod deklaracją złożyli Przemysław Czarnek - Minister Edukacji i Nauki, Adam Niedzielski - Minister Zdrowia, Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz prof. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Powstanie szpitala uniwersyteckiego ma kluczowe znaczenie dla  wzmocnienia bazy naukowo-dydaktycznej  i zwiększenia dostępności do wysokospecjalistycznych usług medycznych dla mieszkańców, mówiła wojewoda Podkarpacki, Ewa Leniart. 

Marszałek województwa podkarpackiego, Władysław Ortyl podkreślił, że utworzenie Szpitala Uniwersyteckiego wpłynie na rozwój innowacyjności naszego regionu.

Budowa szpitala uniwersyteckiego jest jednym z priorytetów regionu zawartym w 'Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030” przyjętej we wrześniu 2020 r.

Agnieszka Bojda