25 maja 2021

Do 30 czerwca młodzi rolnicy mogą złożyć wniosek o bezzwrotną premię, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Termin został wydłużony o miesiąc.

O „Premie dla młodych rolników” mogą ubiegać się osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Kolejny warunek dotyczy wielkości gospodarstwa – mówi Magdalena Rożek, z-ca dyrektora podkarpackiego oddziału Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O wsparcie finansowe na 'Restrukturyzację małych gospodarstw’ może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Bardzo ważne jest to, by wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie przekraczała 13 tys. euro. Nie ma zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie – mówi Magdalena Rożek.

Rolnik starający się o pomoc finansową na restrukturyzację gospodarstwa może uzyskać 60 tys. zł bezzwrotnej premii wypłacanej w dwóch ratach na wniosek rolnika. Obie premie muszą być w całości przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego Agencji. Można to zrobić osobiście np. korzystając z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska