25 lutego 2022

Od wczoraj Ukraina pozostaje w stanie wojny na skutek bandyckiej napaści ze strony Rosji. Dlatego wielu mieszkańców Ukrainy szuka schronienia w Polsce.

 Do Przemyśla koleją, samochodami i pieszo docierają kolejni uchodźcy, którzy są wdzięczni za okazaną pomoc.

Uchodźcy po do dotarciu do Przemyśla otrzymują na miejscu wszelką potrzebną pomoc, mówi rzecznik wojewody podkarpackiego, Michał Mielniczuk.

W wsparcie włączyli się także mieszkańcy miasta, którzy oferują pomoc, choćby w zapewnieniu noclegu. Pomagają również odleglejsze gminy.

Agnieszka Bojda