4 stycznia 2022

Można już składać wnioski o dodatek osłonowy, czyli specjalne świadczenie, które ma łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i żywności dla budżetów domowych. Wsparcie obejmie prawie 7 mln gospodarstw domowych w całym kraju. Na ten cel rząd ma przeznaczyć ponad 4 mld zł. Jakie jest zainteresowanie w podkarpackich gminach?

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć elektronicznie np. przez profil zaufany lub bezpośrednio w gminach, w większości przypadków są to ośrodki pomocy społecznej. W mniejszych gminach zainteresowanie na razie jest umiarkowane . Takt m.in. w Świlczy. Mówi Benedykta Piątek, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podobnie jest w Boguchwale. Mówi Aleksandra Dzień, kierownik referatu ds. świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zdecydowanie większe zainteresowanie jest w większych miastach. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w dniu wejścia w życie rozporządzenia odebrał kilkadziesiąt telefonów od zainteresowanych. Mówi Marzena Socha, dyrektor MOPSu.

Na pieniądze ze świadczenia mogą liczyć ci, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowych gospodarstw oraz 1,5 tys. zł w przypadku domów, w których mieszka więcej osób. Świadczenie ma wynieść od 400 do 1150 zł. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała, że kwoty dodatku będą inne w przypadku zasady 'złotówka za złotówkę’ oraz w sytuacji, gdy rodzina ogrzewa dom węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Nowe świadczenie zostanie wypłacone w dwóch ratach w przypadku wniosków, które wpłyną do gminy w styczniu. Osoby składające je od lutego do końca października otrzymają jednorazowo całą kwotę.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Działa już specjalna infolinia na temat dodatku osłonowego. Pytania można kierować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 pod numerem telefonu 22 36 91 444. Pytać można też w ośrodkach pomocy społecznej.

 

 

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska