5 kwietnia 2022

Można już złożyć elektronicznie do ZUS wniosek o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie będzie przysługiwało na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki u opiekuna dziennego, jeśli rodzic nie otrzymuje na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Będą więc mogli z niego skorzystać rodzice:

  • na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
  • na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia

jeśli dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki opiekuna dziennego.

Na dane dziecko, za ten sam okres, można będzie otrzymać dofinansowanie albo rodzinny kapitał opiekuńczy. Dlatego rodzic będzie musiał wybrać rodzaj wsparcia na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub znajduje się pod opieką opiekuna dziennego. Rodzic będzie musiał zdecydować czy chce skorzystać z dofinansowania czy rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Do opłaty za pobyt dziecka w placówce nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

Wnioski mogą być składane wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Empatia lub bankowość elektroniczną.

Oddział ZUS w Jaśle zaprasza 6 kwietnia na dyżur telefoniczny, podczas którego będzie można dowiedzieć się więcej na temat jak uzyskać dofinansowanie.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

– komu przysługuje dofinansowanie?

– w jakiej sytuacji dofinansowanie nie przysługuje?

– jaka jest wysokość dofinansowania?

– kiedy, gdzie i jak złożyć wniosek?

– jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Dyżur telefoniczny odbędzie się w środę, 6 kwietnia, w godz. 10.00-12.00 pod nr tel. 13 44 379 17.

 

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska