5 grudnia 2018

25 powiatów województwa podkarpackiego otrzymało dofinansowanie do wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Wszystko jest możliwe dzięki programowi „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” na rok 2018.

Łączna kwota dofinansowania w województwie to ponad 1,2 mln zł. – Chcemy jak najwięcej powiatów i gmin zachęcić do tego, aby inwestować w koordynatorów pieczy zastępczej oraz wspierać poprzez asystentów rodziny, które z jakichkolwiek powodów znalazły się w trudnej sytuacji. Program daje możliwość dofinansowania do maksymalnie 67% wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracy, nie więcej niż 2100 zł brutto. Natomiast, gdy podstawą jest umowa zlecenie wówczas to dofinansowanie sięga do 1000 zł. – mówi Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Koordynator pieczy zastępczej zapewnia rodzinom między innymi dostęp do specjalistycznej pomocy np. psychologicznej. Czuwa nad tym, żeby piecza zastępcza, która jest w rodzinach zastępczych odbywała się prawidłowo zgodnie ze standardami. – mówi Małgorzata Dankowska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW.

Dofinansowanie otrzymało 21 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu. Do powiatu jarosławskiego trafiło 93 tys. zł. Jak mówi Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski, piecza zastępcza rozwija się w powiecie bardzo dobrze,  między innymi dzięki różnym akcjom promującym tę formę opieki. Ok. 43 tys. zł otrzymał powiat dębicki. Funkcjonuje tutaj ok. 70 rodzin sprawujących pieczę zastępczą nad 100 dzieci, koordynatorów natomiast jest jedynie 5. Starosta dębicki Piotr Chęciek ma nadzieję, że dzięki otrzymanemu dofinansowaniu będzie ich więcej, bo zapotrzebowanie jest duże.

Na terenie woj. podkarpackiego funkcjonuje 1255 rodzin zastępczych, 74 koordynatorów pieczy zastępczej i 208 asystentów rodziny.

Agnieszka Radochońska-Kloc