9 grudnia 2021

Budowa Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego jest jedną z największych inwestycji trwających obecnie w mieście. Wartość tego przedsięwzięcia, realizowanego wspólnie przez miasto i PKP S.A., przy współudziale pieniędzy z Unii Europejskiej to prawie 74 mln zł.

Zadaniem realizującej zadanie firmy jest wykonanie dokumentacji projektowej, zdobycie niezbędnych pozwoleń oraz budowa RCK. To zadanie składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich to przebudowa placu Dworcowego i budowa po nim parkingu podziemnego dla ponad 100 samochodów oraz miejsc postojowych dla taksówek, rowerów oraz przebudowa ul. Grottgera na odcinku od skrzyżowania z ul. Asnyka do ul. Bardowskiego. Drugi element to przebudowa budynku dworca kolejowego, który ma być połączony podziemnym przejściem z parkingiem pod placem Dworcowym.

W projekcie tej inwestycji na wniosek prezydenta dodano m.in. ścieżki rowerowe, więcej zieleni i nowe nasadzenia.

Zachowany zostanie w dużej części zieleniec znajdujący się przy budynku przychodni kolejowej, ale planujemy też o wiele więcej nasadzeń w zamian za tę zieleń, którą utracimy. Zaplanowane nasadzenia mają wprowadzić harmonię między nowoczesnością RCK a naturą – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Aby rozpocząć budowę RCK konieczna jest wycinka siedmiu drzew, które kolidują z inwestycją. W ramach rekompensaty, zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę, wydaną przez Wójta Gminy Trzebownisko, zostaną nasadzone nowe drzewa w okolicy ul. Rzecha. Będzie to 18 jarząbów szwedzkich. Wycinka rozpocznie się dzisiaj.

Wykonawca inwestycji wystąpił już o wydanie pozwolenia na przebudowę placu Dworcowego oraz wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej. Pozwolenie na budowę oraz ZRID mają zostać wydane w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wtedy prace będą mogły się rozpocząć. Będą one wymagały zmiany organizacji ruchu. O jej szczegółach będziemy mieszkańców informować.

inf. UMRZ