10 sierpnia 2021

Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich za promowanie szczepień przeciw COVID-19. Trwa nabór wniosków.

Do 15 września biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich, które zorganizuje wydarzenie procujące wśród lokalnej społeczności szczepienia przeciwko COVID-19. Jak powiedział w Radiu VIA Wiesław Polek, dyrektor podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji koło gospodyń może zorganizować np. festyn, a na jego organizację otrzyma wsparcie w wysokości 8 tys. zł.

Do podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło do tej pory 85 wniosków.

Z danych resortu zdrowia wynika, że odsetek w pełni zaszczepionych mieszkańców gmin miejskich wynosi 42,9 proc., gmin miejsko-wiejskich 33,5 proc., natomiast gmin wiejskich tylko 29,6 proc.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska