16 lipca 2021

Rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na 'Modernizację gospodarstw rolnych”. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje do 19 sierpnia 2021 r.

Po raz pierwszy w tym samym terminie można składać wnioski o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia tj.: rozwój produkcji prosiąt i rozwój produkcji mleka krowiego; rozwój produkcji bydła mięsnego; inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji czy wprowadzeniem innowacji oraz nawadniania w gospodarstwie.

Dotacje przyznawane są w formie dofinansowania. Standardowo wynosi ono 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania jest wyższy i wynosi 60 proc., z tym że w przypadku inwestycji w nawadnianie o pomoc nie może ubiegać się wspólnie grupa rolników – mówi Andrzej Kraska, zastępca dyrektora podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotacje wynoszą od 100 do 900 tys. zł.

Wnioski należy składać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji restrukturyzacji. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. Termin mija 19 sierpnia.

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska