4 grudnia 2020

Ponad 3 ml zł trafi do 12 placówek ochrony zdrowia z terenu województwa Podkarpackiego.

Decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra finansów została uruchomiona specjalna rezerwa, która pozwoli na modernizację i rozbudowę instalacji tlenowych w 12 podmiotach leczniczych w naszym regionie, mówi wojewoda podkarpacki, Ewa Leniart.

Drugim działaniem, które zapewni płynności dostaw tlenu, jest stworzenie tzw. Wojewódzkiego Banku Tlenu, dodaje wojewoda.

Pierwsze otrzymane butle zostały zdeponowane w magazynie szpitala w Dębicy.

Agnieszka Bojda