25 stycznia 2021

9,5 mln zł na ratowanie podkarpackich zabytków. Tyle środków zarezerwowanych jest w budżecie wojewody podkarpackiego do dyspozycji Podkarpackiego Konserwatora Zabytków. Pilnej renowacji wymaga 50 obiektów.

Obecnie prowadzony jest nabór wniosków. W tej edycji naboru wprowadzone zostały nowe kryteria i punkty dodatkowe. Premiowane będą prace konserwatorskie na wysokim poziomie, także te, które ratują obiekt od ruiny, zwłaszcza obiekty drewniane – mówiła na naszej antenie Beata Kot, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Na dodatkową punktację mogą liczyć również właściciele zabytków, którzy planują wymienić stolarkę okienną na drewnianą, a także ci, którzy posiadają plany ochrony obiektu na wypadek sytuacji kryzysowych. Dotacje przyznawane są w wysokości do 50 proc. nakładów koniecznych na przeprowadzenie prac konserwatorskich, a w szczególnych przypadkach, gdy zabytek jest wyjątkowo cenny,  dotacja może wynieść 100 proc.

Beata Kot dodała w porannym programie Radia VIA, że na Podkarpaciu 50 obiektów wymaga pilnej renowacji. Wnioski o dotacje można składać do 28 lutego.

W regionie do rejestru zabytków wpisanych jest ok. 6 tys. obiektów. 6 obiektów drewnianych figuruje na światowej liście dziedzictwa UNESCO, a 7 na liście Pomników Historii.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska