8 marca 2021

Kobiety mają mniejsze szanse na przyznanie wyższego stanowiska.

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej z 2020 r. kobiety w Unii Europejskiej otrzymywały wynagrodzenie za pracę średnio niższe o 16% niż mężczyźni. Z kolei z danych GUS wynika, że kobiety w Polsce zarabiają średnio o niemal 20% mniej niż mężczyźni. Eksperci z World Economic Forum szacują ze zarobki kobiet i mężczyzn zrównają się dopiero w 2143 r.

Dr Barbara Przywara socjolog, wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie mówiła na naszej antenie, że powodem znaczących różnic są nadal stereotypy dotyczące ról płciowych i funkcjonujące w społeczeństwie przeświadczenie, że miejsce kobiety jest w domu, przy dzieciach. Ponadto same kobiety zaniżają swoje kompetencje.

Socjolog przyznała, że nadal istnieje zjawisko „szklanego sufitu”. Jednak na przestrzeni ostatnich lat sytuacja poprawiła się. Dojrzewamy jako społeczeństwo, aby w pewnych kwestiach wyrównywać szanse – dodała w porannym programie Radia VIA.

Parlament Europejski przyjął dyrektywę o godzeniu ról zawodowych i rodzinnych. Zakłada ona, że od 2022 roku każdy ojciec będzie miał prawo do dwóch miesięcy niezbywalnego urlopu ojcowskiego.

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska