21 lutego 2022

Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To święto obchodzone jest na całym świecie już po raz 22. Ma przypomnieć wszystkim, jak ważna jest troska o język ojczysty, budowanie świadomości językowej oraz dbałość o czystość słowa.

Dr Małgorzata Kułakowska z Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego powiedziała w Radiu VIA, że język polski już od stuleci przechodzi zmiany, zapożyczając m.in. słowa z innych języków.

Zdaniem dr Małgorzaty Kułakowskiej bardziej niepokojące są konstrukcje składniowe i używanie w języku mówionym szyku przestawnego, wzorując się na gramatyce języków obcych.

Dr Małgorzata Kułakowska powiedział, że pandemia zaburzyła komunikację szczególnie młodych ludzi, którzy wolą posługiwać się komputerem niż mówić. Dlatego, by mówić wzorcową polszczyzną warto czytać i zachęcać dzieci i młodzież do swobodnej wypowiedzi ustnej.

Obecnie na świecie używa się 6-7 tysięcy języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony przez UNESCO w celu promocji wielojęzyczności oraz w trosce o ochronę języków używanych w różnych rejonach świata.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska