24 lutego 2021

22 681 zł - tyle za metr sześcienny drewna jawor zapłaciła firma z Włoch.

Włoskie, słowackie, niemieckie, czeskie, austriackie, ale także polskie firmy zainteresowane polskim drewnem. To one kupiły niemal 100 proc. drewna oferowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie w ramach corocznej submisji drewna.

W tym roku wystawiono ponad prawie 1800 metrów sześciennych drewna najwyższej jakości, w tym: dębu, jaworu, jesionu , modrzewia, dębu czerwonego , buka oraz drobne ilości klonu, olszy czarnej i wiązu. Średnio za metr sześcienny drewna trzeba było zapłacić 2026 złotych. Najwyższą cenę jednostkową – 22 681 zł za m sześc. osiągnęła kłoda rezonansowego jaworu z Nadleśnictwa Baligród. Zakupiła ją firma z Włoch.

Analiza rynku drzewnego i wciąż zmieniających się trendów pozwoliła nam na wystawienie oferty, która znalazła uznanie w oczach nabywców, a najbardziej cieszy fakt, że zdecydowaną większość surowca nabyły polskie firmy, bo każdy metr sześcienny drewna zakupiony do głębokiego przerobu w kraju, to pomnożenie jego wartości – mówiła obecna na ogłoszeniu wyników Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie. – Warto zwrócić uwagę, że drewno sprzedane na submisji już w postaci gotowych wyrobów będzie służyć ludziom całe dziesięciolecia, a w instrumentach muzycznych przetrwać może nawet setki lat. Włożyliśmy dużo pracy, by nasza oferta była atrakcyjna, stąd zasłużony sukces. Podziękowania kieruję do leśniczych i specjalistów od gospodarki drewnem.

Drewno na przetarg wybierane jest spośród surowca pozyskanego w toku planowych cięć hodowlanych. Na terenie RDLP w Krośnie pozyskuje się rocznie około dwa miliony metrów sześciennych drewna.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska