19 lutego 2021

Dzienny Dom Pomocy funkcjonujący przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza osoby starsze, zamieszkujące na terenie miasta Jasła, wymagające opieki lub wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.

Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle, to przede wszystkim miła, rodzinna atmosfera i szereg zajęć, które Seniorom, pomogą rozwinąć zainteresowania, pozwolą poprawić kondycję fizyczną. Zajęcia w Dziennym Domu Pomocy w Jaśle, to również okazja do wyjścia z domu i spotkania się z innymi osobami. Mówi Iwona Wojnarowicz, kierownik Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle. 

Ośrodek zapewnia swoim uczestnikom bezpieczeństwo,  m.in. dzięki regularnie dokonywanej dezynfekcji rąk i przedmiotów wspólnego użytku, wietrzeniu pomieszczeń, stosowaniu przez pracowników środków ochrony osobistej, czy realizacji zajęć w kilku osobowych grupach.     

Jasielscy Seniorzy, chętni do uczestnictwa w zajęciach, proszeni są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25

telefon: 13 4464328  lub  13 4437015  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka.

 

Ośrodek wsparcia funkcjonuje w oparciu o projekt Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VIII „Integracja społeczna” Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Dofinansowanie projektu z UE: 1 694 551,50 zł.

 

Piotr Mazurkiewicz