7 marca 2019

W diecezji rzeszowskiej uruchomiono narzędzia do walki z pedofilią wśród duchownych. Funkcjonują od 2015 roku – poinformowała dziś kuria diecezjalna w Rzeszowie i przynoszą wymierne efekty.

Ks. Tomasz Nowak, rzecznik prasowy kurii diecezjalnej w Rzeszowie mówi, że grzech pedofilii wśród duchownych to ciemna i wstydliwa strona Kościoła:

Już w 2015 roku bp rzeszowski Jan Wątroba na wezwanie papieża Franciszka powołał w diecezji Delegata ds. wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez osoby duchowne oraz Duszpasterza ds. pomocy duchowej ofiarom nadużyć seksualnych, ich rodzinom oraz wspólnotom lokalnym, natomiast w ubiegłym roku utworzono specjalny zespół ds pomocy ofiarom nadużyć seksualnych, w skład którego wchodzą osoby świeckie. Między innymi te narzędzia mają służyć walce z pedofilią wśród duchownych na szczeblu diecezjalnym. Ks. Piotr Steczkowski, kanclerz rzeszowskiej kurii mówi, że bp Jan Wątroba tym samym wdraża zalecenia zarówno papieża Franciszka jak i Konferencji Episkopatu Polski:

Delegatem ds. wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez osoby duchowne został ks Janusz Sądel. To osoba do tzw. pierwszego kontaktu mówi ks. Steczkowski:

Od momentu funkcjonowania delegata zostały zgłoszone trzy przypadki. Pierwszy aktualnie jest na etapie apelacji oskarżonego, drugi to pomówienie, w trzecim zostało wszczęte postępowanie kanoniczne, które będzie kontynuowane po zakończeniu postępowania prowadzonego przez organy państwowe. Natomiast w skład powołanego w ubiegłym roku zespołu wchodzą osoby z różnych dziedzin życia:

Drugi kierunek przeciwdziałań pedofilii wśród duchownych to odpowiednia formacja osób duchownych i świeckich, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą:

Ks. Piotr Steczkowski dodaje, że aktualnie kandydaci do kapłaństwa są bardzo szczegółowo badani zarówno pod względem dojrzałości i integralności osobowości, w razie potrzeby oferowana jest im pomoc w postaci terapii. Druga kwestia to uświadamianie kandydatów wspólnie z Centrum Ochrony Dziecka oraz z Wydziałem Prewencji KWP w Rzeszowie. Jak mówił ksiądz Steczkowski po weryfikacji i badaniach psychologicznych kilku kandydatów do WSD nie zostało przyjętych. Jak dodał ks. Steczkowski, opinie, które pojawiły się w środkach masowo przekazu mówiące o tym, że ks. bp Wątroba chroni pedofilów i nie przestrzega prawa państwowego i kościelnego oraz nie stosuje zaleceń papieża Franciszka nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. –W diecezji rzeszowskiej nie było, nie ma i nie będzie ochraniania i ukrywania duchownych dopuszczających się przestępstw seksualnych.

Agnieszka Radochońska-Kloc