7 marca 2019

Piotr Przepióra z rzeszowskiego oddziału ZUS

Ponad 1400 wniosków o tzw. emerytury matczyne zostało złożonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Podkarpaciu.

Wojciech Dyląg rzecznik regionalny ZUS powiedział w Radiu Via, że zainteresowanie tymi świadczeniami jest duże. Do tej pory wnioski składały głównie kobiety.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest przyznawane matkom, które wychowały co najmniej czworo dzieci. Ojciec będzie mógł skorzystać ze świadczenia tylko w sytuacji, jeśli matka dzieci nie żyje lub je porzuciła. Piotr Przepióra z rzeszowskiego oddziału ZUS podkreślił, że o  świadczenie mogą wnioskować ci, którzy osiągnęli wiek emerytalny (w przypadku kobiet to 60 lat, a w przypadku mężczyzn – 65 lat) i nie mają niezbędnych środków do życia.

Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie wniosku do ZUS lub KRUS wraz z niezbędnymi dokumentami. Wnioski warto złożyć jeszcze w marcu.

Emerytura matczyna nie może być wyższa od najniższej emerytury. Osoba uprawniona do rodzicielskiego świadczenia, która w ogóle nie wypracowała emerytury i nie ma renty, dostanie maksymalne świadczenie w wysokości 1.029,80 zł.

Całość rozmowy tutaj

Małgorzata Oczoś-Błądzińska