14 maja 2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało prawie 20 milionów złotych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej

Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowski. Uniwersytet Rzeszowski otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 7 mln złotych. Środki te zostaną przeznaczone na m.in. aparaturę potrzebną do rejestracji prac badawczych prowadzonych w uniwersytecie. Sprzęt trafi do konkretnych laboratoriów na kolegium medycznym, przyrodniczym i humanistycznym, mówił prof. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Politechnika Rzeszowska otrzymała czek na łączną kwotę prawie 11, 5 mln złotych. Jak powiedział Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Piotr Koszelnik, dofinansowanie zostanie wykorzystane na działalność dydaktyczną i naukową całej uczelni oraz administracji. 

Na Uniwersytecie Rzeszowskim podpisano dziś także deklarację dotyczącą wspólnych działań na rzecz powstania Szpitala Uniwersyteckiego. Swoje podpisy pod deklaracją złożyli Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki, Adam Niedzielski – Minister Zdrowia, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz prof. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Agnieszka Bojda